Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beschermende handschoenen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Beschermende handschoenen

Alles onder controle met de juiste beschermende handschoen voor elke toepassing

Als vakman werk je met verschillende materialen, gereedschappen en apparatuur. Aan elke handbeweging is een zeker risico op letsel verbonden, dat sterk kan worden verminderd door regelmatig beschermende handschoenen te dragen. De voorschriften voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en het gebruik ervan zijn in Europa geregeld in de overkoepelende Richtlijn 89/686/EEG en verder gespecificeerd in talrijke normen en wetten. Om te voldoen aan de verschillende eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de commerciële sector, is er een indeling in drie risicocategorieën:

Categorie 1 - laag risico (CAT. I).

Eenvoudige PBM's, de handschoenen moeten voldoen aan de basisvereisten van EN 420 en mogen alleen het CE-merkteken dragen. Een typeonderzoek is niet vereist, een verklaring van overeenstemming is voldoende.

Categorie 2 - middelmatig risico (CAT. II)

Hier is ook een typeonderzoek nodig. Deze norm omvat bijvoorbeeld EN 388 handschoenen ("bescherming tegen statische elektriciteit"), voor bescherming tegen mechanische risico's.

Categorie 3 - hoog risico (CAT. III)

Hier is naast het typeonderzoek ook kwaliteitsbewaking volgens ISO vereist. Dit omvat alle PBM's, bijvoorbeeld handschoenen voor brandbestrijding of bescherming tegen chemische stoffen, wanneer een defect ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid van de drager (dodelijke risico's). Om het de gebruiker gemakkelijker te maken, zijn pictogrammen ingevoerd om de vervulde beschermende functies weer te geven.

EN 420: Algemene vereisten voor handschoenen

EN 420 specificeert de relevante testmethoden die voor alle beschermende handschoenen moeten worden gebruikt en de algemene vereisten inzake ontwerpbeginselen, handschoenfabricage, weerstand van het handschoenmateriaal tegen waterdoordringing, onschadelijkheid, comfort en prestaties, alsook de etikettering die door de fabrikant moet worden verstrekt en de informatie die door de fabrikant moet worden verstrekt.

De juiste handschoen voor iedereen

Afhankelijk van de werkomgeving, de activiteit en de stress, hebt u verschillende vereisten voor de respectieve werkhandschoen. Bij Würth vindt u verschillende modellen, gaande van beschermende handschoenen voor chemisch werk over plastic handschoenen voor eenmalig gebruik tot handschoenen voor volledige bescherming van de armen, die allemaal voldoen aan uw kwaliteitseisen. Bestel de juiste beschermende handschoen voor uw werk online en profiteer van een goedkope en snelle levering.