Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oliebindmiddel Road

Olieabsorberende korrels Road
OLIE-ABSORBEERKORRELS-MICRO-ZAK-10KG

Art.-nr. 089061
EAN 4047376518803

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Antislipkorrels voor het opdweilen van olieachtige en waterige stoffen op vaste substraten en wegoppervlakken

Zeer absorberend, snelwerkend


  • Er wordt minder materiaal gebruikt, wat betekent dat de verwijderingskosten lager zijn

  • 1 kg oliebindergranulaat bindt ca. 1 liter olie (Westinghouse)

  • Het fijncapillaire systeem van het granulaat kapselt het geabsorbeerde materiaal in en laat het niet opnieuw los


Universeel gebruik


  • Geschikt voor alle vloeistoffen, inclusief lekkages van zuren, basen, AdBlue en water

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten


Zeer eenvoudig in gebruik


  • Korrels blijven hard, zelfs na het absorberen van vloeistoffen

  • Weinig stof, neemt geen slib op en is gemakkelijk op te vegen

  • Optimaal stortgewicht; korrels blijven op gebruikslocatie


Antislip


  • Geen kans op uitglijden bij het lopen of rijden over de korrels

  • SRT-waarde (Duitse sliptest op de weg) van 0% is essentieel met betrekking tot het niet te onderschatten risico in werkplaatsen of op wegdekken, waar bijvoorbeeld door weglekkende olie een gevaarlijk glad oppervlak kan ontstaan.


Duitse sliptest op de weg


Het materiaaltestbureau in Nordrhein-Westfalen accepteert absorbeermiddelen met een Duitse wegsliptestwaarde tot 20% in zijn testsysteem.



Olieabsorbens type III/R


Oliebindmiddel voor speciale eisen ten aanzien van vaste oppervlakken en wegdekken; tevens geschikt voor de handel en industrie. Dit bindmiddeltype mag niet waterbestendig zijn of kunnen drijven.

Opmerking

Afvoer vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke specificaties voor de betreffende vloeistof via een vuilstortplaats of een vuilverbrandingsinstallatie. Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur!

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Micro Absorber bindt alle typen vloeistoffen op elk vast oppervlak. De fijne korrels dringen binnen in scheurtjes en oneffenheden. Optimale antislipwerking wordt zelfs bereikt wanneer de korrels volledig verzadigd zijn. Micro Absorber is zeer geschikt voor absorptiewerkzaamheden waarvoor veel contact met het oppervlak en een snelle absorptie zijn vereist, bijv. op wegdekken en werkplaatsvloeren waar een snelle absorptie en reiniging essentieel is.

Handleiding

Micro Absorber is te gebruiken als preventieve maatregel of in het geval van schade, en is gemakkelijk te strooien en weer te verwijderen. Vloeistoffen worden op effectieve wijze geabsorbeerd en ingekapseld; het oppervlak wordt schoon en droog.

Inhoud

20 l

Chemische basis

Diatomeeënaarde (Moler)

Olieabsorberend middel

Olieabsorbens type III/R

Uitvoering

Granulaat/gebrand (gebakken)

SRT (Duitse sliptest)

0 %

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Stortgewicht

495 kg/m³

Granulaatrooster

18/50 gaas

PH-waarde

5,5

Kleur

Terracotta

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie